Współpraca

Nasz zespół jest zawsze gotowy do podejmowania ciekawych wyzwań.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pomysł na projekt badawczy lub chciałbyś abyśmy rozszerzyli Twoją wiedzę na temat suplementacji, aktywności fizycznej lub/i zdrowia, napisz do nas!


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem pani/pana danych osobowych jest olimp laboratories sp. z o.o. z siedzibą w Nagawczynie 109c, 39-200 Dębica
2) pani/pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. A – zgoda osoby oraz - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rodo) – tylko w przypadku jeżeli pan/pani wyrazi zgody formalne na ich przetwarzanie w celach marketingowych
3) odbiorcami pani/pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające
4) pani/pana dane osobowe przechowywane będą do dnia odwołania zgody
5) posiada pani/pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie
6) w celu zmiany danych lub ich poprawienia należy skontaktować się z Olimp Labopratories Sp. z o.o. dział marketingu Nagawczyna 109c, 39-200 Dębica lub mailowo na adres: sklep@olimp-labs.com
7) ma pani/pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkowa brakiem możliwości wysłania informacji handlowej 9) pani/pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka reklamy kontekstowej lecz tylko w przypadku jeżeli pan/pani wyrazi zgody formalne na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.